קורס אקסל למתקדמים

תוכן הקורס

סה"כ שיעורים : 57 שיעורים
 • יסודות אקסל מתקדמים   0/8

  • Lecture1.1
  • Lecture1.2
  • Lecture1.3
  • Lecture1.4
  • Lecture1.5
  • Lecture1.6
  • Lecture1.7
  • Lecture1.8
 • טבלאות ציר Pivot Table  0/13

  • Lecture2.1
  • Lecture2.2
  • Lecture2.3
  • Lecture2.4
  • Lecture2.5
  • Lecture2.6
  • Lecture2.7
  • Lecture2.8
  • Lecture2.9
  • Lecture2.10
  • Lecture2.11
  • Lecture2.12
  • Lecture2.13
 • פונקציות סטטיסטיקה  0/6

  • Lecture3.1
  • Lecture3.2
   Sumif-s – הכרת הפונקציה – 02:13 תצוגה
  • Lecture3.3
  • Lecture3.4
  • Lecture3.5
  • Lecture3.6
 • פונקציות תנאי ועיצוב מותנה מתקדם + סינון נתונים מתקדם  0/10

  • Lecture4.1
  • Lecture4.2
  • Lecture4.3
  • Lecture4.4
  • Lecture4.5
  • Lecture4.6
  • Lecture4.7
  • Lecture4.8
  • Lecture4.9
  • Lecture4.10
 • פונקציות איתור ובדיקת מידע  0/13

  • Lecture5.1
  • Lecture5.2
   Vlookup – כללי עבודה מדויקים בעבודה עם הפונקציה – 06:51 תצוגה
  • Lecture5.3
  • Lecture5.4
  • Lecture5.5
  • Lecture5.6
  • Lecture5.7
  • Lecture5.8
  • Lecture5.9
  • Lecture5.10
  • Lecture5.11
  • Lecture5.12
  • Lecture5.13
 • Power Query + פקודות מאקרו  0/6

  • Lecture6.1
  • Lecture6.2
  • Lecture6.3
   01:46 -היפוך טבלה Unpivot תצוגה
  • Lecture6.4
  • Lecture6.5
  • Lecture6.6
 • הורדת קבצים  0/1

  • Lecture7.1
This content is protected, please login and enroll course to view this content!